Végre megjelent a 100%-os lakossági napelemes pályázat hivatalos, végleges kiírása! Hogy mire érdemes figyelni, mik a pályázati feltételek, megtudhatjuk az alábbi összefoglalóból.

Az alábbi 2 műszaki tartalom egyikére nyújtható be támogatási kérelem:

 • tetőszerkezetre helyezett, csak saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer kiépítésére – maximum bruttó 2.900.000 Ft,
 • napelemre és fűtéskorszerűsítésre hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítésével és nyílászáró cserével – maximum bruttó 11.300.000 Ft.

 

 Tudjuk már, hogy az a nagykorú természetes személy (magánszemély) lehet a pályázó, aki:

 • cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes
 • rendelkezik magyar adóazonosító jellel
 • nincs 60 napot meghaladó köztartozása
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoga van
 • megfelel a jövedelmi előírásnak
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban
 • és eleget tesz az adatközlési kötelezettségeinek
 • továbbá nem áll fenn egyéb kizáró ok

Az egy főre eső jövedelem (maximum 4.850 E Ft) kiszámításakor nem a fejlesztendő ingatlanba állandó lakcímmel bejelentettekből kell kalkulálni, hanem az ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező személyek számával, és a felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A pályázat benyújtásakor a tulajdoni viszonyokat illetően, alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapotot kell mérvadónak tekinteni.

Valamint az is kiderült, hogy pluszpontokkal növekednek a nyerési esélyei, amennyiben Ön NEM a fővárosban vagy nagyobb megyeszékhelyen, fejlett településen lakik, illetve 18. életévét be nem töltött személy(ek) gyermek(ek) is be van jelentve a fejlesztésre szánt ingatlanban.

Ennek értelmében többletpontokra az alábbiak szerint jogosult a pályázó: 

 • nincs gyermek: 1 pont, 
 • 1 gyermek: 2 pont, 
 • 2 gyermek: 3 pont, 
 • 3 vagy több gyermek esetén pedig 4 pont jár.

Ami az ingatlan területi elhelyezkedéséből fakadó többletpontokat illeti, ott a következő 3 kategória szerinti pontszámok érhetők el.
Amennyiben a térség:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont 
 • amennyiben kedvezményezett a járás: 2 pont 
 • fejlesztendő járás esetén pedig: 3 pont

Értelemszerűen minél több pluszpontot kap egy pályázó, annál magasabbak a sorban előre kerülés esélyei, azonban az egy főre eső átlagjövedelem mértéke és az ingatlan paraméterei (például a nyílászárók korszerűsége) is jelentős szerepet játszik a végleges elbírálás során.

Az alábbi pontokra érdemes még figyelni:

 • December 6-tól nyílik meg a pályázati ablakFejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben, majd több lépésben december 13-tól, 20-tól és 27-től a fennmaradó megyékben is megnyílik.
 • Változás a megvalósítható felújításban: csak egy műszaki tartalomra igényelhető a felújítás: (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Ebből az derült ki, hogy csak tetőre lehet napelemet rakni, ami lehet melléképület, garázs, és lapostető is. Földre továbbra sem lehet elhelyezni a napelemes rendszert, az ingatlan tetejének pedig tájolás és műszaki állapot szerint fogadóképesnek kell lennie a telepítésre.
 • Teljes társasházra nem nyújtható támogatás: társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására.
 • Bővítés és csere kizárva: a kiírás kimondja, hogy nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére
 • Más pályázattal nem összevonható: nem nyújtható támogatás olyan munkákra, melyeket a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel azonos tartalommal végeztek az utóbbi 10 évben.
 • Nem nyújtható támogatás hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemű napelemes rendszer létrehozására
 • Napelemes kapacitás mértéke: az első tételnél továbbra is legfeljebb 5 kW lehet a napelemes rendszer névleges kapacitásának mértéke. A második tételnél azonban felemelték a napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárlóegységek tárolókapacitásának maximumát 14 kWh-ra. A második célnál fontos változás, annak meghatározása, hogy mekkora lehet a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével: ennek felső korlátja tehát 12 kW fűtési teljesítmény.